کتاب 365 غذای سالم گیاهی

2گزیده ای از کتاب: 365 روز همگام با غذاهای گیاهی ایرانی

غذا درمانی و چالش با طب غربی:

جناب میر سید احمد روضاتی در مقدمه مبسوط خود بر کتاب ارزشمند« تحفه حکیم مومن» پس از طرح مسائل گوناگون طب استعماری ، در ادامه مباحث قبلی ؛ خاطره دل انگیزی از نقل میکند که جای تامل دارد . ایشان میگوید:

« به خاطر دارم که در اصفهان و محل سکونت من ( چهار سوق شیرازی‌های اصفهان) یک طیبی حاذق قدیمی داشتیم به نام آمیرا آقا حکیم (لقمانی )، وی که طبیبی عارف مسلک بود هرگاه برای معالجه مریض به خانه ما می‌آمد در مقام معالجه خانم‌های با حجاب کامل که حتی صورت خود را هم پوشانده بودندف او فقط با دو انگشت خود نبض مریض را به اندازه دو ثانیه در دست میگرفت و سپس از زبان مریض بازدید میکرد و بعد از آن ، روی لقمه از کاغذ می‌نوشت مثلا « بسم اله الرحمن الرحیم ، هوالشافی» قدری گا گاوزبان و سه پستان و قدومه و خارخسک را بجوشانید و سه نوبت میل کنید…

فهرست مطالب:

 •     فصل اول : صبحانه
 •     فصل دوم : آش ها
 •     فصل سوم : سوپ ها
 •     فصل چهارم : کوبیدنی ها
 •     فصل پنجم : آبگوشت
 •     فصل ششم : خوراک ها
 •     فصل هفتم : خورش ها
 •     فصل هشتم : پلو ها
 •     فصل نهم: کباب ها
 •      فصل دهم: دلمه ها
 •     فصل یازدهم : دسر ها
 •     فصل دوازدهم : فست فود‌های گیاهی
 •     فصل سیزدهم: سالاد ها
 •     فصل چهاردهم : سس ها
 •     فصل پانزدهم : شیرینی ها
 •     فصل شانزدهم: فلسفه گرمی و سردی خوراکی‌ها : جدول مصلحات گیاهی
 •     فصل هفدهم: فواید گیاه خواری و درمان با گیاهان
 •     فصل هجدهم: گرمی و سردی چیست؟
 •     فصل نوزدهم: تحلیل بیولوژیکی طبع گرم و سر خوراکی ها
 •     قصل بیستم: مزاج خوراکی‌ها و مصلح آنها

 

9
110,000 تومان

کتاب تغذیه سالم و روزه داری

2گزیده ای از کتاب: 365 روز همگام با غذاهای گیاهی ایرانی

غذا درمانی و چالش با طب غربی:

جناب میر سید احمد روضاتی در مقدمه مبسوط خود بر کتاب ارزشمند« تحفه حکیم مومن» پس از طرح مسائل گوناگون طب استعماری ، در ادامه مباحث قبلی ؛ خاطره دل انگیزی از نقل میکند که جای تامل دارد . ایشان میگوید:

« به خاطر دارم که در اصفهان و محل سکونت من ( چهار سوق شیرازی‌های اصفهان) یک طیبی حاذق قدیمی داشتیم به نام آمیرا آقا حکیم (لقمانی )، وی که طبیبی عارف مسلک بود هرگاه برای معالجه مریض به خانه ما می‌آمد در مقام معالجه خانم‌های با حجاب کامل که حتی صورت خود را هم پوشانده بودندف او فقط با دو انگشت خود نبض مریض را به اندازه دو ثانیه در دست میگرفت و سپس از زبان مریض بازدید میکرد و بعد از آن ، روی لقمه از کاغذ می‌نوشت مثلا « بسم اله الرحمن الرحیم ، هوالشافی» قدری گا گاوزبان و سه پستان و قدومه و خارخسک را بجوشانید و سه نوبت میل کنید…

فهرست مطالب:

 •     فصل اول : صبحانه
 •     فصل دوم : آش ها
 •     فصل سوم : سوپ ها
 •     فصل چهارم : کوبیدنی ها
 •     فصل پنجم : آبگوشت
 •     فصل ششم : خوراک ها
 •     فصل هفتم : خورش ها
 •     فصل هشتم : پلو ها
 •     فصل نهم: کباب ها
 •      فصل دهم: دلمه ها
 •     فصل یازدهم : دسر ها
 •     فصل دوازدهم : فست فود‌های گیاهی
 •     فصل سیزدهم: سالاد ها
 •     فصل چهاردهم : سس ها
 •     فصل پانزدهم : شیرینی ها
 •     فصل شانزدهم: فلسفه گرمی و سردی خوراکی‌ها : جدول مصلحات گیاهی
 •     فصل هفدهم: فواید گیاه خواری و درمان با گیاهان
 •     فصل هجدهم: گرمی و سردی چیست؟
 •     فصل نوزدهم: تحلیل بیولوژیکی طبع گرم و سر خوراکی ها
 •     قصل بیستم: مزاج خوراکی‌ها و مصلح آنها

 

2
40,000 تومان

کتاب چگونه تندرست و با نشاط باشیم؟

هدف از این کتاب کمک به شما برای پیشگیری از سرطان و بیماریهاست.

 

و این امری است که بسیاری از مردم چیرامون آن دانش کافی ندارند.

 

امید واریم ما در این کتاب دانش لازم و مفید را به شما اراءه دهیم.

4
50,000 تومان

کتاب غذای سالم برای زندگی سالم

در این کتاب در خصوص پیشگیری از بیماریهای قلب وبازیابی سلامت آن مطالب فوق العاده ای ارائه شده (حبوبات -…
5
50,000 تومان