هپی چالش

چالش نه به رنگ مشکی

قراره در چالش دکتر هپی شرکت کنیم و با رنگ مشکی خداحافظی کنیم لباس مردم ایران باستان پر بوده از رنگ های شاد و پر انرژی ولی الان اکثرا تمایل پیدا کردیم به رنگ های تیره و مشکی شما هم از امروز رنگ مشکی را کنار بزارید و زندگی تون را رنگین کمانی کنید.