هپی شنو

صحبت های دکتر هپی در خصوص شادی، ثروت و سلامتی

هپی شنو

صحبت های دکتر هپی در خصوص دختر و روز دختر

هپی شنو

توضیحات دکتر هپی در مورد سینرژی گروهی و اینکه چگونه میتوان جامعه را به سمت سلامت هدایت کرد خصوصا در دوران کرونا.

هپی شنو

صحبت های دکتر هپی درخصوص عيدفطر و اينکه عيد واقعی چه روزی است

هپی شنو

صحبت های دکتر هپی درخصوص عيدفطر

هپی شنو

معنای واقعی شکرگذاری

هپی شنو

صحبت های دکتر هپی درخصوص شب قدر

هپی شنو

چگونه تغییر کنیم و بر ترس ها غلبه کنیم؟

هپی شنو

راههای رسیدن به سعادت، حال خوب و دوری از روزمرگی

هپی شنو

هدف از خلقت انسان چیست،؟

هپی شنو

دامه مبحث شب قدر

هپی شنو

فلسفه قرآن بر سر گذاشتن در شب قدر چیست؟

هپی شنو

آستانه تحمل و پذیرش ما تا کجاست؟

هپی شنو

روش های خود شناسی(یادگیری قدرت نه گفتن و نه شنیدن)

هپی شنو

چگونه حال دلمان را خوب کنیم؟

هپی شنو

گروه ۵ ام زنانی هستند که مثل خواهر عمل میکنند به شوهر وفادار هستند ولی پیوسته دلسوزی های آسیب زننده دارند. گروه ششم زنانی هستند که دوست شوهر میشوند و تلاش میکنند شوهرشان را خوشحال و شاد کنند.

هپی شنو

۷ گروه زنان قسمت اول: زن دو حرف است. ز، و ن. ز زن زیبایی است و ن زن نابغه بودن و نجابت است. زن عین زندگیست، عین حیات است و در اصل وقتی زن مقام تربیت را به عهده میگیرد اولین و بهترین مکان تربیت کودک است.

هپی شنو

آستانه تحمل و پذیرش ما تا کجاست؟ 2

هپی شنو

ازدواج3: وقتی بچه وارد زندگی می شود، خواسته های همسر هم هست، طوفان های زندگی شروع می شود، مسایل اقتصادی، اجتماعی شروع میشود، چون ازدواج کرده اند که راحت شوند ولی با مشکلات زندگی مواجه می شوند به همین دلیل به سمت آلودگی ها می روند.

هپی شنو

ازدواج2: ابتدا همدیگر را بشناسیم و بعد ازدواج کنیم. چه عشق های آتشینی که وقتی پشت فرمان زندگی نشستند سرد شدند، چه شناخت هایی که بیشتر جهل بود تا شناخت. بخاطر همین است که ازدواج های زیادی که با عشق صورت میگیرد منجر به جدایی می شود.

هپی شنو

ازدواج1: اول ازدواج هیجانات و شور و احساساتی غالب میشود که خیلی کار را راحت و آسان نشان میدهد ولی ورود به وادی عشق و زندگی ساده نیست، هرچند که ساده است ولی اجرای آن برای ما راحت نیست چون مفهوم ازدواج را درک نکرده ایم

هپی شنو

مهریه از مهر گرفته شده و مهر با هیچ پولی قابل محاسبه نیست. داماد باید جان خودش را مهر عروس کند و متعهد شود من پایبند این زندگی باقی میمانم مگر اینکه همسرم نخواهد، زن هم باید مهر هدیه کند

هپی شنو

یکی از علت های جدایی این است که چون دختران و پسران ما برای زندگی مشترک نه اموزش میبینند نه پرورش پیدا میکنند مخصوصا از دهه ۶۰ به اینطرف. چون والدین فرزندان را پرتوقع بار میاورند به دور از آموزش و اماده سازی برای زندگی